ÜRORAD :: Böbrek Taşları

Böbrek Tümörleri

Böbrekler karın üst kısmında yeralan idrarı oluşturan bir çift organdır.

Kuvvetli sırt adeleleri ve alt kaburga kemikleri tarafından korunurlar.

Kanı süzerek artık maddeleri idrar halinde dışarı atar.Vücudun sıvı-elektolit ve hormonal dengesinde çok önemli rol oynar.

Böbrek tümörlerini iyi ve kötü huylu olmak üzere iki gruba ayırırız. En sık kitleler görülen iyi huylu Basit böbrek kistleridir. Böbrek kisti saptanan hastalar gereksiz yere paniğe kapılırlar. Basit böbrek kistlerinin çoğuna müdahale gerekmez. Takip etmek yeterli olur. Komplike böbrek kistleri daha ayrıntılı şekilde incelenmeli ve ciddi şekilde takip edilmelidir.

BÖBREK KANSERİNİN NEDENLERİ

Nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte bazı faktörler söylenebilir:

  bobrek-kanseri-05
 • Sigara
 • Aşırı ağrı kesici kullanımı
 • Ailede böbrek kanseri olması ve genetik hastalıklar
 • Yüksek tansiyon
 • Şişmanlık
 • Radyasyon
 • Uzun süreli diyaliz.

BELİRTİLERİ

Genelde belirti vermez. Daha çok başka nedenlerle yapılan tetkikler esnasında tanı konulmakla birlikte hastalar aşağıdaki şikayetler ile başvurabilirler:

 • İdrarda kanama
 • Ele gelen kitle
 • Yan ağrıları
 • Genel hastalık bulguları ( Kilo kaybı,halsizlik,iştahsızlık vs)
 • İlerlemiş hastalıkta yayıldığı organ ile ilgili belirtiler.

TANI NASIL KONULUR ?

KAN VE İDRAR TETKİKLERİ

ULTRASON : Son yıllarda ultrasonun sık kullanımıyla genel kontroller esnasında erken safhada böbrek tümörleri yakalanabilmektedir. Çoğu zaman tesadüfen bulunmaktadır. Erken evre tanı ile yaşam şansı % 70-100 arası değişmektedir.

BT ve MR bize hastalığın selim veya habis olup olmadığının araştırılması , evresi ,tedavi planlaması açısından son derece yararlı yöntemlerdir.

böbrek kanseri tomografi

TEDAVİ

Cerrahi tedavi böbrek kanserinin tedavisinde standart ve en faydalı tedavidir. İlerlemiş böbrek tümörlerinde bile en yararlı tedavi şeklidir.Kanserin evresi ve yerine göre böbreğin hastalıklı bölümü veya tamamı çıkarılmaktadır.

Laparoskopik Radikal Nefrektomi

Vücuda büyük bir ameliyat kesisi yapılmadan sadece 3 yada 4 delikten girilerek yapılan kapalı ameliyat metodudur.

Laparoskopik böbrek cerrahisi A.B.D ve Avrupada standart cerrahinin yerini almıştır.

Üroloji kliniğimizde 7-8 yıldan beri başarı ile uygulanmaktadır.

Laparoskopik nefrektominin avantajları:

 • Kısa süreli hastanede kalma ve hızlı iyileşme,
 • Daha az ağrı
 • Normal yaşama daha kısa sürede dönme
 • Büyük ameliyat izi olmaması

laparoscopic nefrectomy   kidney laparoscopic surgery   laparoscopic nefrectomy   kidney laparoscopic surgery kidney laparoscopic surgery   kidney laparoscopic surgery

Laparoskopik Parsiel (Nefron Koruyucu) Nefrektomi

Son yıllarda böbrek tümörlerinin cerrahi tedavisinde genel eğilim, böbrek dokusunu korumaya yönelik olan parsiel veya nefron koruyucu cerrahi olarak adlandırılan, böbreğin tümörlü kısmının çıkarılmasına dayanan operasyon tercih edilmektedir. Tabiiki bu operasyon seçiminde tümör büyüklüğü idrar toplama kanallarının ve damarsal sistemin tutulup tutulmamasına göre tercih edilmektedir. Yöntem laparoskopik deneyimlerin artması ile bu yöntemle rahatlıkla yapılabilmektedir. Yine bu operasyon hastanemiz üroloji kliniğinde başarı ile uygulanmaktadır.

KEMOTERAPİ VE DİĞER YÖNTEMLERİN BÖBREK TÜMÖRÜ TEDAVİSİNDEKİ YERİ SINIRLIDIR. BU DA HASTALIĞI ERKEN YAKALAMAK İÇİN, YILDA BİR KEZ KONTROLÜN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYMAKTADIR.