Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRC)

Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRC), endoskopik ürolojik cerrahide gelinen en son noktadır. Sadece taşların Holmium lazer kullanılarak tedavisi yapılmakla kalmayıp, ayrıca böbrek içi tümörlerinin ve böbrek çıkımındaki darlıkların endoskopik tedavileri de bu yöntemle yapılabilmektedir. Bu teknikte hastalara vücut dışından herhangi bir cerrahi kesi veya cilt üzerinden delme işlemi uygulanmadığı için hastalar günübirlik olarak tedavi edilmekte ve hastalarımız takip eden günlerde aktif yaşamlarına dönebilmektedirler.

Özellikle böbrek ve üreter taşlarının tedavisinde açık cerrahi yöntemlerin 1980 lerde ikinci plana itilmesi önce ses dalgaları (ESWL) ile taşların kırılması bilahare 1990 lara doğru perkütan yani bel bölgesinden yerleştirilen tüp içerisinden böbreğe girilerek çalışma kanalı oluşturulması ve böbrek içerisindeki gerek taş gerekse tümör ve darlıklara müdahale edilmesi ile endoskopik böbrek cerrahisi hızla gelişmiştir.


Özel Rumeli Hastanesi ameliyathane ve üroloji ekibi.

Son 10 yıl içerisinde ise RIRC (Retrograd İntraRenal Cerahi) nin hızla gelişmesi ile böbrek içerisindeki taş darlık ve diğer patotojilere holmium laserde kullanılarak müdahale edilmekte ve hastalar 1 gün içerisinde aktif yaşamlarına dönebilmektedirler.

Bizler de non-invaziv ve minimal invaziv cerrahiye endoskopik ürolojiye gönül vermiş ekibimizle önce 1997 yılında ses dalga (ESWL) tedavisinin ilk merkezlerinden olan ÜRORAD Üroloji Merkezi'ni, 2006 yılında ise dünyadaki en ileri teknolojik ekipmanlarla donatılmış olan Özel RUMELİ Hastanesi Üroloji Kliniği'ni kurarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Başarının iyi bir ekip çalışması, insana sevgi, mesleğe saygı ve özverili bir çalışma ile mümkün olacağını biliyoruz.

Yıl 2016; teknoloji en son hangi noktada ise Rumeli hastanesi üroloji kliniği taş cerrahisi de aynı noktadadır..