Opr.Dr. Faruk Yerlioğlu

Uzmanlık Alanı Üroloji
   
Eğitim 1989-1994: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanlık Eğitimi
1980-1986: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
   
İş Deneyimi 2007-…: Özel Rumeli Hospital
1997-…: ÜRORAD, Üroradyoloji Merkezi
1994-2007: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekim Yrd.
   
Üyelikler Türk Üroloji Derneği
Türk Androloji Derneği
Türk Endoüroloji Derneği
Avrupa Üroloji Derneği
     
Tıbbi İlgi Alanları Endoskopik Taş Cerrahisi; Perkütan veRETROGRADE İNTRARENAL CERRAHİ (flexible Üreterorenoskopi) Uygulamaları
Tümör Cerrahisi; Böbrek, Prostat, Mesane, Testis (LAPAROSKOPİK OPERASYONLAR)
Penis Cerrahisi; Penil Protez, rekonstrüktif cerrahi,venöz yetmezlik
Pediatrik Üroloji; VUR cerrahisi (endoskopik-STİNG  ve anti reflü operasyonları), Hipospadias
Kadın ürolojisi:stress inkontinas tanı ve tedavisi  (TOT ve TVT operasyonları)
Erkek İnkontinans:Argus SLİNG uyglulamaları
Prostat biopsi uygulama
penil vasküler değerlendirme (PENİL doppler ultrasonografi)