ÜRORAD :: Böbrek Hastalıkları

Radyoloji Ünitemiz

Radyoloji ünitemizde üroradyoloji alanında üroloji uzmanı ve radyoloji uzmanlarını beraber çalışmasını gerektiren birçok kurumsal hastanelerde ve özel hastanelerde yapılamayan tetkkler tetkikler yapılmaktadır.Bu tetkikler;

  • penil doppler ultrasonografi
  • scrotal doppler ulrasonografi
  • üretrografi
  • voiding sistoüretrografi
  • prostat biopsisi
  • diğer organ ve kitle biopsileri